Nyttige nettsteder

Det er mye planlegging som skal til før man legger ut på en så lang tur. Under planleggingen har vi har veldig god nytte av følgende nettsteder:

UT Oversikt over hytter og ruteforslag fra Den Norske Turistforeningene (DNT).

GodTur Turforslag med beskrivelser og kart.

Norgeskart Fra dette nettstedet har vi skrevet ut alle kart som vi skal benytte på turen.

FINN kart Kart med måleverktøy.

Skisporet Oversikt over alle oppkjørte skiløyper i Norge.

Vintermerkede løyper Oversikt over kvistede løyper merket av DNT

Sverige Kart over Sverige med løyper og hytter

Finland Kart over Finland

Finnmark Kart og oversikt over bl.a. løyper for scooter og hundekjøring.

Varsom Flom, is, snø og jordskredvarsling fra NVE

Norge på langs Liste over alle som har gått Norge på langs, og link til blogger.

 

Rutevalg

Planleggingen av ruta og turen har vært en kontinuerlig  prosess. Titt og ofte har vi diskutert rutevalg og endret noe. Vi snakket med andre som hadde gått «Norge på langs» og leste mange blogger fra «Norge på langs» turer. Dette har dannet grunnlaget for vårt rutevalg. Vi har og kommer til å avvike fra planen, men gjennom planleggingen har vi vi blitt kejnt med område og fått økt kunnskap om mulighetene.

Etappe 1 til 9 er gjenomført og hva som ble det endelig valget er beskrevet i blogg 18.05.2018. I denne bloggen finner du de neste etappen som vi planlegger i 2019.

 

 

Etappe 10: Langvatnet (Snåsa) – Røyrvik 137 km, 6 dager

 

Etappe 11 Røyrvik-Hattfjelldal 94 km

 

Etappe 11: Røyrvik-Hattfjelldal 94 km

 • Røyrvik-Gaukarvatnet(hytte) 36 km
 • Gaukarvatnet-Kjukkelvatnet Kjukkelvatnet Ivarrud til sammen 37 km
 • Ivarrud-Hattfjelldalen 21 km

 

Etappe 12: Hattfjelldal- Sulitjelma 236 km

 • Hattfjelldal-Steikvasselva 47 km
 • Steikvasselva-Gressvasshytta 20 km
 • Gressvasshytta-Umbukten 17 km
 • Umbukta-Kvitsteindalstunet 18 km
 • Kvitstein-Virvasshytta 22 km
 • Virvasshytta-Randalskåta 14 km
 • Randalskåta-Graddis 51 km
 • Graddis-Balvasshytta 24 km
 • Balvasshytta-Sulitjelma 24 km

 

Etappe 13: Sulitjelma-Abisko 212 km

 • Sulitjelma-Sorjashytta 10 km 700 m stigning (rønne uten ved)
 • Sorjus-Stalaluoktastugorna 21 km
 • Stalo-Laddejåkkastugan 22 km
 • Lådde-Akkastugorna 32 km
 • Akkastugorna-Ritsem 12 km
 • Ritsem-Sitasjaurestugorna 22km
 • Sitasjaure-Sälkastugorna 34 km
 • Sälkastugorna-Alesjaurestugorna 25 km
 • Alesj. stugorna-Abiskojaurestugorna 21 km
 • Abiskojaure.stugorna-Abisko 13 km

 

Etappe 14: Abisko- Kilpisjärvi 162 km

 • Abisko-Lappjordhytta 20 km
 • Lapp – Gaskashytta 32 km
 • Gas -Vuomahytta 17 km
 • Vuoma -Dividalshytta 19 km tot 88 km
 • Divi -Dærtahytta 22 km
 • Dærtahytta-Pältsastugan 27 km
 • Pältsa -3 riksrøysa 14 km
 • 3 riksrøysa-Kilpisjärvi 11 km

Alternativt

 • Abisko- Kilpisjärvi over Vakkerrøysa 144 km
 • Abisko-Vakkerrøysa 24 km
 • Vakkerrøysa-Gæv`dnjajävri-Politiodden 25 km
 • Politiodden-Dividalshytta 21 km
 • Dividalshytta-Kilpisjärvi 74 km

 

Etappe 15: Kilpisjärvi(Helligskogen )-Masi

 

Etappe 16: Masi- Skaidi 124 km

 • Masi- Sieddejavriit 26 km
 • Sieddejavriit- ? TH 24 km ?
 • TH- Båkkusjavri 23 km
 • Båkkusjavri-Læk`tujavri 21 km
 • Læktujavri-Dåg`gejavri 23 km
 • Dåg`gejavri-Skaidi 8 km

 

Etappe 17: Skaidi-Nordkapp 103 km

 • Skaidi-Haestajavri 13,5 km
 • Haestajavri-Ruossajavrit 20 km
 • Ruossajavrit-Kåfjord 37,5 km
 • Kåfjord-Nordkapp 25 km + 7 km tunnel.